loading

cover

Cooling as a Service Løsninger

Cooling as a Service løsningen involverer en række elementer der til sammen udgør løsningen; leverance og installation af chillere, service og vedligeholdelse, elektronisk aflæsning af forbrug, vedligeholdelse af kundens ventilationsanlæg. Desuden kan aftalen inkludere energi til køleanlæget.

Cooling as a Service Løsninger

“Cooling as a Service” inkluderer:

Leverance og installation af Chiller systemet

CAAS ApS vil baseret på kundens kølebehov, levere et chillersystem dimensioneret til det forventede køleforbrug fastlagt af kundens rådgivere. Systemet vil være installeret hos kunden og lokaliseret udenfor kundens bygning eller på taget afhængig af bygningernes design. Chillersystemet vil tilsluttes kundens eksisterende rørnetværk og levere køl til ventilationssystemet i bygningen. Ved datacentre vil chilleren være forbundet med kundens fan-coils, der kan være indbyggede i server-racks eller downflow air-handling units.

Løbende elektronisk aflæsning af køleforbrug

Chillersystemer der leveres vil havde indbygget elektroniske forbrugsmålere, der er forbundet online til CAAS ApS overvågnings- og regnskabssystem. Desuden vil kunden havde online adgang til det afmålte forbrug på CAAS’s hjemmeside, og kan derigennem følge deres løbende køleomkostninger.

Vedligeholdelse, reparation og drift af chillerne

Vedligeholdelse, reparation og drift af chillerne er inkluderet i ”Cooling as a Service” aftalen og varetages af CAAS ApS gennem samarbejdspartnere. Forebyggende vedligeholdelse af systemet vil ske i vinterhalvåret ved kontorbygninger, hoteller og shopping-centrere og for Data-centrere og lignede i planlagte og forhåndsaftalte intervaller.

Vedligeholdelse og reparation af ventilationssystem

Ventilationssystem installeret hos kunden tilhører kunden og er ikke del af CAAS’s leverance. CAAS ApS tilbyder at inkludere vedligeholdelse og service af ventilationssystemet i aftalen for, at sikre at kunden har en totalløsning for deres kølebehov. Denne del af aftalen vil være baseret på en fast aftalt pris for service, men kunden vil skulle betale reservedele og eventuelt udskiftning af udtjent materiel.

CAAS levere følgende løsninger:

CAAS tilbyder 3 standard Cooling as a Service løsninger til vore kunder

1) “Cooling as a Service” Finans

Denne løsning indebærer leverance og installation af chilllere baseret på kundens kølebehov og drift og vedligeholdelse af disse. Kunden dækker selv energi omkostninger forbundet med driften of køleløsningen, men betaler per kilowatt køl genereret af CAAS’s chillere.

2) ”Cooling as a Service”

Cooling as a Service indebærer leverance og installation af chillere baseret på kundens kølebehov og drift og vedligeholdelse af disse. Desuden omfatter aftalen vedligeholdelse og drift af kundens eksisterende køleinfrastruktur installeret i bygningen således, at CAAS ApS tilbyder en ”one stop shop” for kundens kølebehov. Kunden dækker selv energi omkostninger forbundet med driften of køleløsningen, men betaler per kilowatt køl leveret til bygningen.

3) ”Cooling as a Service” Total

”Cooling as a Service” Total indebærer leverance og installation af chilier baseret på kundens kølebehov og drift og vedligeholdelse af disse. Desuden omfatter aftalen vedligeholdelse og drift af kundens eksisterende køleinfrastruktur installeret i bygningen således, at CAAS ApS tilbyder en ”one stop shop” for kundens samlede kølebehov. CAAS ApS dækker energi omkostninger forbundet med driften of køleløsningen og kunden betaler per kilowatt køl leveret til bygningen inklusiv energi omkostninger.

CAAS 3 standard løsninger

Alt Text

Cooling as a Service Finans

Alt Text

”Cooling as a Service”

Alt Text

Cooling as a Service Total