loading

cover

CAAS

Cooling as a Service.

Hvad er Cooling as a Service

”Cooling as a Service” er en ny og innovative tilgang til køling af kontorbygninger, hoteller og datacentre.

CAAS ApS tilbyder køling, ikke som tekniske komponenter, men som en komplet løsning, hvor kunden betaler for den faktiske køleeffekt leveret til deres bygning eller produktion. Drift og vedligeholdelse af køleudstyret varetages af CAAS ApS, som del af ”Cooling as a Service” løsningen.

”Cooling as a Service” involverer virksomheder, der betaler for køleeffekten i stedet for at investere i udstyret, der levere kølingen. CAAS ApS ejer kølesystemet, vedligeholder systemet og afholder alle drift omkostninger, hvilket kan inkludere elektricitetsforbrug afhængig af aftalen. Kunden betaler en fast pris per køleenhed (kilowatt time) leveret, baseret på løbende målt forbrug og har intet ansvar for driften af det installerede udstyr.

CAAS ApS har et stærkt incitament til at levere driftssikkert udstyr med lavt energiforbrug samt lave samlede driftsomkostninger over udstyrets levetid. CAAS ApS levere den del af kølesystemet, der genererer kølen, og kunden har ansvar for den del af kølesystemet, der distribuerer kølen i kundens bygning eller produktion. CAAS ApS køleløsninger er baseret på den nyeste og mest miljøskånsomme teknologi, og såfremt kunden ønsker det, kan køleløsningen være 100% CO2 neutral ved brug af alternative energikilder.

Cooling as a Service

”Cooling as a Service” er en ny og innovative tilgang til køling af kontorbygninger, hoteller og datacentre.

Image

Fordele ved Cooling as a Service

”Cooling as a Service’s” fordele for ejere af kontorbygninger og datacentre

 • Omkostningen ved køling er en ren drift omkostning, og udstyret ikke et tungt aktiv på balancen

 • Kunden betaler for køleløsningen i den periode, kunden har behov for

 • Betydelig mindre kapital intensiv end ved konventionelt køb og installation af nyt eller udskiftning af eksisterende køleløsning

 • ”Cooling as a Service” er en driftsomkostning, som kan trække fra i regnskabet, og momsen kan modregnes i momsregnskab.

 • Kendt og forudsigelig pris for leveret køl

 • Konkurrencedygtig pris for køl

 • Ingen skjulte eller uforudsete omkostninger

 • Intet ansvar for driften af køleløsningen, og dermed intet behov for specialiseret personel og eksterne service leverandører

 • Overskudsvarme fra kølesystemet kan genanvendes til opvarmning af bygninger, og der kan herigennem opnås en betydelig besparelse. Dette er specifikt interesse for datacentre hvor det også vil være muligt at sælge overskudsvarmen til fjernvarme.

Miljø og Klima fordele ved ”Cooling as a Service”

 • CAAS bruger kun miljøskånsomme kølemidler, der sikre en bæredygtig køleløsning med minimal effekt på klimaet fra HFC og HCFC gasser

 • CAAS installere køleløsninger baseret på den nyeste og mest energibesparende teknologi, der sikre et meget lavt energiforbrug og derigennem muliggør drift af systemet på ren sol eller vind energi, såfremt det ønskes

 • Da CAAS udelukkende anvender oliefrie kompressorer i vores løsninger, sikrer vi lang levetid for det installerede udstyr. (konventionelle køleløsninger har en levetid på 12-15 år, hvor CAAS’s løsninger vil have en levetid på minimum 15-20 år)

 • CAAS kan udnytte overskudsvarmen fra kølesystemet til opvarmning af kundens bygninger, således at det samlede energiforbrug yderligere formindskes.

 • CAAS giver kunden et detaljeret overblik over køleløsningens miljøbelastning og gør det muligt at inkludere køl i kundens miljøregnskab.

main>