loading

CAAS

Cooling as a Service

Hvad er Cooling as a Service.

”Cooling as a Service” er en ny og innovative tilgang til køling af kontorbygninger, hoteller og datacentre.

CAAS ApS tilbyder køling, ikke som tekniske komponenter, men som en komplet løsning, hvor kunden betaler for den faktiske køleeffekt leveret til deres bygning eller produktion. Drift og vedligeholdelse af køleudstyret varetages af CAAS ApS, som del af ”Cooling as a Service” løsningen.

”Cooling as a Service” involverer virksomheder, der betaler for køleeffekten i stedet for at investere i udstyret, der levere kølingen. CAAS ApS ejer kølesystemet, vedligeholder systemet og afholder alle drift omkostninger, hvilket kan inkludere elektricitetsforbrug afhængig af aftalen. Kunden betaler en fast pris per køleenhed (kilowatt time) leveret, baseret på løbende målt forbrug og har intet ansvar for driften af det installerede udstyr.

COOLING AS A SERVICE INKLUDERE

Cooling as a Service Løsninger

Leverance og installation af Chiller systemet

CAAS ApS vil baseret på kundens kølebehov, levere et chillersystem dimensioneret til det forventede køleforbrug fastlagt af kundens rådgivere. Systemet vil være installeret hos kunden og lokaliseret udenfor kundens bygning eller på taget afhængig af bygningernes design. Chillersystemet vil tilsluttes kundens eksisterende rørnetværk og levere køl til ventilationssystemet i bygningen. Ved datacentre vil chilleren være forbundet med kundens fan-coils, der kan være indbyggede i server-racks eller downflow air-handling units.

COOLING AS A SERVICE INKLUDERE

Cooling as a Service Løsninger

Løbende elektronisk aflæsning af køleforbrug

Chillersystemer der leveres vil havde indbygget elektroniske forbrugsmålere, der er forbundet online til CAAS ApS overvågnings- og regnskabssystem. Desuden vil kunden havde online adgang til det afmålte forbrug på CAAS’s hjemmeside, og kan derigennem følge deres løbende køleomkostninger.

COOLING AS A SERVICE INKLUDERE

Cooling as a Service Løsninger

Vedligeholdelse, reparation og drift af chillerne

Vedligeholdelse, reparation og drift af chillerne er inkluderet i ”Cooling as a Service” aftalen og varetages af CAAS ApS gennem samarbejdspartnere. Forebyggende vedligeholdelse af systemet vil ske i vinterhalvåret ved kontorbygninger, hoteller og shopping-centrere og for Data-centrere og lignede i planlagte og forhåndsaftalte intervaller.

COOLING AS A SERVICE INKLUDERE

Cooling as a Service Løsninger

Vedligeholdelse og reparation af ventilationssystem

Ventilationssystem installeret hos kunden tilhører kunden og er ikke del af CAAS’s leverance. CAAS ApS tilbyder at inkludere vedligeholdelse og service af ventilationssystemet i aftalen for, at sikre at kunden har en totalløsning for deres kølebehov. Denne del af aftalen vil være baseret på en fast aftalt pris for service, men kunden vil skulle betale reservedele og eventuelt udskiftning af udtjent materiel.

CAAS 3 STANDARD LØSNINGER

"Cooling as a Service"

Cooling as a Service indebærer leverance og installation af chillere baseret på kundens kølebehov og drift og vedligeholdelse af disse. Desuden omfatter aftalen vedligeholdelse og drift af kundens eksisterende køleinfrastruktur installeret i bygningen således, at CAAS ApS tilbyder en ”one stop shop” for kundens kølebehov. Kunden dækker selv energi omkostninger forbundet med driften of køleløsningen, men betaler per kilowatt køl leveret til bygningen.

CAAS 3 STANDARD LØSNINGER

”Cooling as a Service” Total

”Cooling as a Service” Total indebærer leverance og installation af chilier baseret på kundens kølebehov og drift og vedligeholdelse af disse. Desuden omfatter aftalen vedligeholdelse og drift af kundens eksisterende køleinfrastruktur installeret i bygningen således, at CAAS ApS tilbyder en ”one stop shop” for kundens samlede kølebehov. CAAS ApS dækker energi omkostninger forbundet med driften of køleløsningen og kunden betaler per kilowatt køl leveret til bygningen inklusiv energi omkostninger.

CAAS 3 STANDARD LØSNINGER

“Cooling as a Service” Finans

Denne løsning indebærer leverance og installation af chilllere baseret på kundens kølebehov og drift og vedligeholdelse af disse. Kunden dækker selv energi omkostninger forbundet med driften of køleløsningen, men betaler per kilowatt køl genereret af CAAS’s chillere.

Om CAAS ApS

CAAS ApS driver og finansiere køleanlæg for større kunder og virksomheder med betydelige kølebehov indenfor komfortkøling eller specialiseret køling af datacentre. Finansieringen af køleløsninger sker i samarbejde med danske finansielle institutioner og udbydes til kunder, som en samlet løsning inklusive driften under navnet ”Cooling as a Service”.


”Cooling as a Service” konceptet er en ny og innovativ måde, at levere køling og aircondition på hvor miljøet og driftsomkostninger er i højsæde. CAAS ApS sikrer vores kunder en fast aftalt og konkurrencedygtig pris på køl, baseret på faktisk forbrug, samt muligheden for at udnytte lavenergi teknologi og miljøskånsomme kølemidler.

Har du et eller flere spørgsmål til vores løsninger, vedrørende ordrer, leverancer, priser, service og vedligeholdelse, samarbejdspartner, hvordan bliver jeg kunde etc.

KONTAKT OS

Call: +45 3023 4194

Email: sda@c-a-a-s.dk

Addresse

CAAS.
Bugattivej 5K
7100Vejle, Danmark
CVR-nr:35381082